RSM Poland
Języki

Języki

Spółki gotowe – shelf companies

Rozpocznij szybciej swoją przygodę z biznesem

Oferujemy w pełni zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) gotowe do rozpoczęcia działalności. Oferta jest przygotowana dla osób/przedsiębiorstw chcących nabyć spółkę i rozpocząć działalność natychmiast po jej zakupie.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Oferowane przez nas spółki gotowe są w pełni zarejestrowane, a każda z nich posiada:

 • Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 • Zarejestrowany adres siedziby w jednym z naszych biur w Poznaniu lub Warszawie;
 • Rejestrację podatkową (CIT);
 • Rejestrację w GUS (REGON);
 • Elastyczną umowę spółki z szerokim zakresem przedmiotu działalności;
 • Aktywny rachunek bankowy;
 • Bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

W umowie zbycia udziałów gwarantujemy, że spółka nigdy wcześniej nie prowadziła żadnej działalności, nie posiada majątku, pracowników ani zobowiązań handlowych. Jeśli okaże się to konieczne, istnieje możliwość dokonania niezbędnych zmian w spółce, takich jak zmiana nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji i innych. Spółki gotowe wymagają indywidualnej rejestracji na potrzeby VAT i VAT-UE, dokonywanej po ich nabyciu.

Proponujemy usługę sprzedaży i przekazania spółki w jeden dzień. Tuż po zakupie Klient otrzymuje wszelkie dokumenty rejestrowe spółki oraz zeznania podatkowe dostarczone do urzędów przed datą zakupu. Dodatkowo Klient może skorzystać z obsługi rachunkowej, podatkowej, jak również z usług z zakresu kadr i płac. Oferujemy ponadto użycie adresu naszego biura jako oficjalnego adresu zakupionej spółki.

Nasza usługa spotyka się z szerokim zainteresowaniem i jest szczególnie cenna zwłaszcza wtedy, gdy czas wejścia na rynek jest decydujący, na przykład w przypadku planowanego nabycia innej spółki lub nieruchomości.

Spółki gotowe najczęściej nabywane są w celu:

 • Wejścia na rynek lokalny i rozpoczęcia działalności gospodarczej już w ciągu kolejnych dni zamiast w ciągu kolejnych miesięcy;
 • Obrotu nieruchomościami – spółki celowe (Special Purpose Vehicles – SPVs);
 • Nabycia innej spółki – spółki celowe (Special Purpose Vehicles – SPVs);
 • Uzyskania licencji lub zaświadczeń;
 • Wzięcia udziału w przetargu prywatnym lub państwowym.
Anna LEHMANN

Anna LEHMANN

Corporate Advisory Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Anna LEHMANN