Poland
Języki

Podatek minimalny nawet dla zwolnionych z CIT

Partie polityczne, samorządy, związki zawodowe czy inne organizacje społeczne muszą wpłacać daninę od wynajmowanych nieruchomości komercyjnych.

Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla serwisu gazetaprawna.pl