Poland
Języki

Ostanie miesiące abolicji w ZUS

Zbliża się ostatecznym terminem na wystąpienie z wnioskiem do ZUS o umorzenie niektórych zaległości płatnika z tytułu nieopłaconych składek.

Artykuł Piotra PELCA dla naszbiznes24.pl