RSM Poland
Języki

Języki

Relokacja pracownika w praktyce – aspekty podatkowe i nie tylko (cz. 3). Opodatkowanie dochodu z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy

Katarzyna SADOWSKA
Tax Supervisor w RSM Poland

W poprzedniej części naszego cyklu o konsekwencjach podatkowych relokacji pracownika przedstawiliśmy kwestię opodatkowania pracy najemnej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz właściwego rozliczenia dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta z pracy za granicą. Tym razem przybliżymy Państwu problematykę właściwego opodatkowania wynagrodzenia, jakie polski rezydent otrzymuje za pracę wykonywaną na rzecz zagranicznego pracodawcy w Polsce (np. w trybie pracy zdalnej), a dokładniej – obowiązki związane z odprowadzaniem w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy polski rezydent wykonuje w Polsce pracę dla polskiego pracodawcy, pracownik nie musi martwić się o takie kwestie, jak zaliczki na podatek dochodowy – wszelkie obowiązki z tym związane ciążą bowiem na pracodawcy. To pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego obliczenia takiej zaliczki, potrącenia jej z wynagrodzenia pracownika i wpłaty do urzędu skarbowego.

Kiedy jednak pracodawcą jest firma z siedzibą w innym państwie, ciężar tych obowiązków zwykle spada na pracownika posiadającego polską rezydencję podatkową. Zagraniczni pracodawcy wolą bowiem nie brać na siebie dodatkowych kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w Polsce a także niechętnie przekazują swoje dane kolejnym władzom skarbowym.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Tymczasem korzystanie ze zdalnych pracowników w Polsce nie należy do rzadkości – szczególnie w związku z występującą obecnie pandemią koronawirusa. Wiele zagranicznych firm wyraża zgodę, aby jej polscy pracownicy zmienili system pracy i większość zadań wykonywali w domu w Polsce, w trybie pracy zdalnej, a do siedziby firmy za granicą przyjeżdżali wyłącznie w sprawach wymagających osobistej obecności, np. raz lub dwa razy w miesiącu. W takich przypadkach może dojść do konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce – tu bowiem pracownik rzeczywiście wykonuje swoją pracę.

Zgodnie natomiast z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy (pracownicy) osiągający dochody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatników (a więc pracodawcy zarejestrowanego przynajmniej dla celów podatkowych w Polsce) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczki te należy wpłacać co miesiąc – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód (czyli np. do 20 lutego za styczeń). Wyjątkiem jest zaliczka za grudzień, którą należy wpłacić przed upływem terminu na złożenie zeznania (czyli przed 30 kwietnia). Zaliczki oblicza się przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 17 lub 32%, po uprzednim odliczeniu od osiągniętego przychodu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się jeszcze o zapłaconą w danym miesiącu ze środków podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PODSUMOWANIE

Polski rezydent wykonujący w Polsce pracę na rzecz zagranicznego pracodawcy jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki te musi samodzielnie wyliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego, uwzględniając przy tym polskie przepisy podatkowe. Co więcej, niejednokrotnie konieczne jest również samodzielne obliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (o czym napiszemy w kolejnej odsłonie naszego cyklu). Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, świadczymy usługę wsparcia w tym zakresie. Zachęcamy do kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą: ekspert@rsmpoland.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się