Poland
Języki

Blog

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

5 listopada 2018

Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji Projekt Stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

OUTSORCING
Zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy uniemożliwiają Ci jej rozwój i skupienie się na najważniejszych obszarach?
Dowiedz się więcej

Projektowane stanowisko ma na celu pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z ujmowaniem w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Projekt stanowiska uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716).

KSR zachęca do zgłaszania uwag, komentarzy i opinii do Projektu Stanowiska w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Ewą KĄDZIELĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl  

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter