Poland
Języki

Blog

O zawieszeniu działalności gospodarczej słów parę

9 lutego 2018

O zawieszeniu działalności gospodarczej słów parę

Joanna WILCZYŃSKA
Accounting Manager w RSM Poland

Zawieszenie działalności gospodarczej wywołuje po stronie podatników mnóstwo wątpliwości nie tylko w kwestii rozliczania podatków czy ubezpieczeń społecznych, ale też prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie obowiązki wiążą się z podjęciem tej decyzji i jakie uproszczenia przewidują przepisy.

Zawieszenie działalności gospodarczej przy prowadzeniu PKPiR

Niestety żadne przepisy nie przewidują zwolnienia z prowadzenia PKPiR w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W praktyce może się jednak zdarzyć, że w tym nie będą miały miejsca żadne operacje gospodarcze, które podlegają ujęciu w księdze podatkowej. W trakcie zawieszenia działalności  w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ujmować wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu oraz wydatki, które można uznać za koszty uzyskania przychodów.  Te same zasady dotyczą zarówno okresu prowadzenia działalności jak i jej zawieszenia. Jeśli w trakcie zawieszenia nastąpi zdarzenie gospodarcze wymagające ujęcia w księdze podatkowej, to należy dokonać w niej odpowiedniego zapisu. Najczęściej takim zdarzeniem jest sprzedaż środka trwałego, wydatki na media czy ubezpieczenie majątku firmowego.

Istotnym ułatwieniem jest natomiast fakt, że ani na dzień rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej, ani na dzień jej wznowienia nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury. Zawieszenie nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec na i na początek roku podatkowego.

OUTSORCING
Zadania niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy uniemożliwiają Ci jej rozwój i skupienie się na najważniejszych obszarach?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zawieszenie działalności gospodarczej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Teoretycznie przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą na pełny rok obrotowy jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Teoretycznie, gdyż w przypadku wystąpienia operacji o charakterze majątkowym lub finansowym należy dokonać odpowiednich księgowań. Zatem zaistnienie w ciągu roku jakichkolwiek zdarzeń o charakterze majątkowym lub finansowym odbiera przedsiębiorcy przywilej nieprowadzenia ksiąg. Takie zdarzenia to np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za najem biura, energię elektryczną, koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Ustawia o rachunkowości, w odróżnieniu od przepisów podatkowych, nie daje przedsiębiorcy możliwości przerwania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku trwałego w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem fakt posiadania środków trwałych, od których dokonywanie są odpisy amortyzacyjne (wymagające ujęcia w księgach rachunkowych) również wyklucza możliwość nieprowadzenia ksiąg w trakcie okresu zawieszenia. Pamiętajmy jednak, że w świetle ustaw o podatku dochodowym podatnicy nie tyle mogą, co muszą zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji będziemy musieli prowadzić dwie metody amortyzacji środków trwałych – dla celów bilansowych i podatkowych. Po wznowieniu prowadzenia działalności odpisy amortyzacyjne także będą musiały być dokonywane dwutorowo.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

Autor

Accounting Manager

Newsletter