Poland
Języki

Blog

Skład VAT w Polsce – nowa zachęta dla inwestorów zagranicznych?

26 kwietnia 2023

Skład VAT w Polsce – nowa zachęta dla inwestorów zagranicznych?

Czas czytania: 3 minuty.

 

Z artykułu dowiesz się:

  • kiedy podmiot korzystający z procedury składu VAT będzie musiał zapłacić należny podatek VAT;
  • jakich czynności podatnik będzie mógł dokonywać w składzie VAT;
  • kiedy podmiot korzystający z procedury składu VAT będzie musiał zapłacić należny podatek VAT.

 

Anna JELIŃSKA
Junior Tax Supervisor w RSM Poland

 

Polskie przepisy o VAT mają zostać rozszerzone o procedurę składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”). Skład VAT ma wprowadzić istotne dla podatników uproszczenie w rozliczaniu i poborze podatku VAT od transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym.

Kto i w jakich okolicznościach będzie mógł zastosować procedurę składu VAT?

Dzięki nowym polskim przepisom, przedsiębiorcy dokonujący transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym będą mogli wprowadzić towary do tzw. składu VAT.

Wprowadzenie towarów do składu VAT opodatkowane będzie stawką 0%.

Oznacza to, że moment faktycznego opodatkowania dostawy towarów zostanie przez ustawodawcę przesunięty do chwili zakończenia procedury składu VAT.

Towary do procedury składu VAT zgłaszane będą przez nabywcę (zarządzającego składem VAT).

Dowiedz się więcej o planowaniu podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Jakich czynności podatnik będzie mógł dokonywać w składzie VAT?

Procedura składu VAT pozwoli przedsiębiorcom i zagranicznym inwestorom na:

  • wprowadzenie towarów do składu,
  • składowanie towarów,
  • świadczenie usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami,
  • wyprowadzenie towarów ze składu.

Przykładem usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami może być sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze i konserwacja towarów.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby zastosować procedurę składu VAT?

Przedsiębiorstwa będą mogły zastosować procedurę składu VAT, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

1. Podatnik uzyska pozwolenie na prowadzenie składu VAT

Skład VAT będzie mógł prowadzić jedynie taki podmiot, który uzyska na to pozwolenie. Wydane ono zostanie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego po spełnieniu określonych warunków i będzie obowiązywać wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego.

Pozwolenie na prowadzenie składu VAT będzie wydawane bezterminowo.

2. Firma będzie prowadzić ewidencję w składzie VAT

Podmiot prowadzący skład VAT będzie zobowiązany do prowadzenia, w formie elektronicznej, stosownej ewidencji ilościowej (lub ilościowo wartościowej) towarów wprowadzanych, składowanych i wyprowadzanych ze składu VAT.

3. Podmiot uzyska pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT wobec konkretnych towarów

Procedurę składu VAT będzie można stosować po uzyskaniu pozwolenia, które uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Pozwolenie zostanie wydane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na wniosek podatnika.

Pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT będzie wydawane na czas określony (wstępnie proponowany okres to 18 miesięcy).

4. Podatnik obejmie towary procedurą składu VAT

Za towary objęte procedurą składu VAT polskie przepisy będą uważały towary zgłoszone i wprowadzone do procedury składu VAT.

Wyroby akcyzowe, towary dostarczane na etapie sprzedaży detalicznej oraz towary zużywane (w tym przeznaczone do zużycia) uwzględnione w składzie VAT nie będą objęte procedurą składu VAT.

Towary objęte procedurą nie będą mogły być przedmiotem dostawy w składzie. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł dokonywać dalszej sprzedaży towarów przed zakończeniem procedury składu VAT.

Podmiot będzie mógł zgłosić towary do procedury składu VAT składając deklarację (zgłoszenie) w formie elektronicznej do naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Jakie warunki podatnik musi spełnić, aby zastosować stawkę 0%?

Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 0% jedynie po spełnieniu wszystkich następujących warunków:

  • podatnik wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę za pomocą systemu KSeF (wykorzystując faktury ustrukturyzowane) i oznaczy na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (czyli „dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT”),
  • podatnik wprowadzi towary do składu VAT,
  • podatnik, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, otrzyma od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Kiedy podmiot korzystający z procedury składu VAT będzie musiał zapłacić należny podatek VAT?

Zakończenie procedury składu VAT będzie następować co do zasady w wyniku zgłoszenia przez podatnika zakończenia procedury składu VAT i wyprowadzenia towarów ze składu i będzie powodowało oczywiście obowiązek zapłaty należnego podatku VAT.

Zapłacony podatek VAT będzie, co do zasady, stanowił dla podatnika podatek naliczony i będzie podlegał odliczeniu w deklaracji JPK_VAT.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie rozliczenie podatku należnego oraz naliczonego w deklaracji JPK_VAT po złożeniu zabezpieczenia.

Czy wprowadzenie towarów do składu VAT będzie korzystne dla przedsiębiorców?

Rozwiązanie proponowane przez nowe przepisy może okazać się korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy nabywają w Polsce towary, lecz z góry wiedzą, że ich przeznaczeniem będzie inne państwo (chodzi np. o sytuację, w której w Polsce towary są jedynie magazynowane lub wykonywane są na nich usługi).

Dokonując nabycia towarów, przedsiębiorca, poprzez wprowadzenie ich do składu VAT, nie będzie musiał rozliczać w Polsce podatku VAT naliczonego i oczekiwać na zwrot VAT (co wiązałoby się z zamrożeniem środków pieniężnych przez pewien czas).

Dla dostawców towarów korzystna będzie z kolei możliwość zastosowania stawki 0%.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinniśmy poznać kolejne szczegóły nowych przepisów – wtedy będzie całkowicie jasne, dla kogo składy VAT mogą być interesującą opcją na ułożenie łańcuchów dostaw w Polsce. Aby być zawsze na bieżąco – zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Przemysławem POWIERZĄ.

Autor

Junior Tax Supervisor

Powiązane usługi

Newsletter