Poland
Języki

Blog

Mikrorachunek

13 stycznia 2020

Mikrorachunek

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy wygenerowany dla poszczególnych podatników, który służy do wpłat PIT, CIT oraz VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy (płatnicy) zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. 

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić przy użyciu generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz niezarejestrowana jako podatnik VAT może sprawdzić numer rachunku w generatorze, używając numeru PESEL. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT, a także płatników w/w podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub/i zdrowotne konieczne jest podanie numeru NIP. Raz nadany numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet przy zmianie adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska. Wygenerowany mikrorachunek podatkowy jest dostępny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Można go sprawdzić zawsze i wszędzie, wystarczy mieć dostęp do Internetu.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Z ordynacji podatkowej wynika również, że na mikrorachunek powinny wpływać też niepodatkowe należności budżetowe. Według ministerstwa nie dotyczy to na przykład mandatów, natomiast obejmuje odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT, VAT oraz koszty upomnienia.

Indywidualny rachunek podatkowy pozwala na dokonywanie wpłat za:

  • PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC). Wpłaty są również dokonywane z tytułu podatku u źródła (IFT-1/IFT-1R);
  • VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In);
  • CIT (CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC). Wpłaty są również dokonywane z tytułu podatku u źródła (IFT-2/IFT-2R);
  • niepodatkowe należności budżetowe.

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. W przypadku jego braku należy wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Znajdują się tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. W takiej sytuacji należy podać w tytule przelewu numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować osobę i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Podatnik nieposiadający zaległości podatkowych w momencie dokonywania przelewu może określić, jaki typ zobowiązania chce uregulować, tzn. PIT, CIT, VAT lub inne. Jeżeli w tytule przelewu podatnik nie wskaże podatku, który ma zostać rozliczony, wówczas naczelnik urzędu skarbowego rozliczy zobowiązanie o najstarszym terminie wymagalności. W przypadku gdy podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

W przypadku podatków innych niż PIT, CIT i VAT wpłaty dokonywane będą na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Maciejem GÓRSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter