RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 7

Spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

16 października 2017
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski zorganizowało w dniu dzisiejszym spotkanie dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. Czynny udział wziął w nim nasz Tax Consultant, Piotr WYRWA, który opowiedział o specyfice zawodu doradcy podatkowego.

Poland Proposes More Taxpayer Protection Against VAT Fraud

11 października 2017
Maciej GÓRSKI
Maciej GÓRSKI's comments for Bloomberg International Tax Monitor: Poland Proposes More Taxpayer Protection Against VAT Fraud.

Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku

4 października 2017
Piotr WYRWA
Omówienie najistotniejszych zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Artykuł Piotra WYRWY dla seriwsu  INFOR.PL.  

Szczegółowe elementy dokumentacji cen transferowych

3 października 2017
Tomasz BEGER
18 września 2017 r. zostały w końcu opublikowane rozporządzenia dotyczące informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji cen transferowych sporządzanej na podstawie art. 9a ust. 1 UPDOP (odpowiednio art. 25a ust. 1 UPDOF). Z jednej strony rozwiewają one większość wątpliwości dotyczących prawidłowego dokumentowania cen transakcyjnych, co z pewnością pozwoli na usprawnienie procesu sporządzania takiej dokumentacji. Z drugiej jednak wywołują kolejne pytania (jak choćby użycie pojęcia „rodzaj działalności” bez jego definiowania, czy określony przez polskie regulacje zakres informacji w master file tworzonym najczęściej jednak przez zagraniczne podmioty).

Poland Starts Work on Steps to Combat VAT Fraud

22 września 2017
Piotr WYRWA
Piotr WYRWA's comments for Bloomberg International Tax Monitor: Poland Starts Work on Steps to Combat VAT Fraud.

PIT i CIT 2018 - przewodnik po zmianach

5 września 2017
Sylwia KOZŁOWSKA
Przewodnik po zmianach w PIT i CIT przygotowany przez Sylwię KOZŁOWSKĄ dla Vademecum Głównego Księgowego.      

Odzyskanie nienależnie zapłaconego podatku VAT z paragonów

4 września 2017
Przemysław POWIERZA
Podatnik stosując zawyżone stawki VAT przy sprzedaży usług na rzecz konsumentów, które udokumentował paragonem, może skorygować podatek VAT – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 lipca 2017 r. o sygn. akt I SA/Łd 444/17

Kolacja z nieznajomym – znikający podatnik i inne metody wyłudzeń VAT (cz. 1)

1 września 2017
Przemysław POWIERZA
Nie ma chyba w tej chwili bardziej medialnego podatku niż VAT. I to wcale nie z tego powodu, że stawka jest bardzo wysoka (23% to „przejściowa” podwyżka, która trwa zaledwie chwilę, bo od 2011 roku), a z tego, że mnóstwo tego podatku wycieka. Komu? Nam wszystkim.

Przełom w sprawie dostaw i usług świadczonych w sposób ciągły?

23 sierpnia 2017
Przemysław POWIERZA
W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 11 kwietnia 2017 r., o sygn. akt I FSK 1104/15, w sprawie świadczenia dostaw towarów w sposób ciągły. Przedmiotowe orzeczenie jest tym ciekawsze, że wyłamuje się z szeregu dotychczasowych rozstrzygnięć w tym zakresie, uznając, iż dostawami ciągłymi są także dostawy świadczone w sposób częściowy, w okresach rozliczeniowych ustalonych przez strony transakcji. W identyczny sposób do tego zagadnienia odniósł się także NSA w wyroku wydanym 12 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 1714/15).

Korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 r.

21 sierpnia 2017
Piotr LISS
W ostatnich dniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: Projekt). Projekt nie został jeszcze skierowany pod obrady Sejmu RP niemniej warto zapoznać się z jego najistotniejszymi założeniami, aby móc uwzględnić je przy planowaniu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R) w okresie po 1 stycznia 2018 r.

Strony