RSM Poland
Języki

Języki

Doradztwo podatkowe - strona 7

Uszczelnianie systemu podatkowego cz. 2

4 czerwca 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Co zrobić, kiedy płatność zostanie dokonana na niezarejestrowany rachunek bankowy? Jakie zmiany czekają na podatników w zakresie split payment?

Uszczelnianie systemu podatkowego cz. 1

4 czerwca 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Jakie zmiany czekają podatników od 2020 roku? Czy mogą oni zneutralizować negatywne skutki zatorów płatniczych?

Czy samorządy mają obowiązek wprowadzenia procedury MDR?

4 czerwca 2019
Paweł SZMAŃKOWSKI
Wprowadzone w pośpiechu – i praktycznie bez konsultacji społecznej – przepisy nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych, składają się z pojęć nieostrych, pozostawiają organom dowolność w interpretacji, nakładają na podatnika szereg obowiązków oraz grożą dotkliwymi sankcjami. Komentarz naszego Tax Consultanta, Pawła SZMAŃKOWSKIEGO dla Rzeczpospolitej.

Protokół zakończenia budowy ma znaczenie dla ustalenia momentu rozliczenia podatku

3 czerwca 2019
Przemysław POWIERZA
Po wielu latach sporu wyjaśniła się wreszcie rola protokołu odbioru prac przy rozliczeniu VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych. Może to być istotne także dla innych branż (np. IT), których specyfiką jest ustalenie wysokości wynagrodzenia dopiero po odbiorze przez zamawiającego wykonanych prac. Artykuł naszego Tax Partnera, Przemysława POWIERZY dla czasopisma Rachunkowość.

Zwolnienie z podatku u źródła

28 maja 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
W lipcu wchodzą w życie nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT). Polskie firmy wypłacające zagranicznemu kontrahentowi m.in. odsetki, dywidendy czy należności licencyjne będą musiały potrącać daninę, jeżeli łączna wartość wypłat na rzecz tego samego podmiotu przekroczy w danym roku 2 mln zł. Tym samym wyłączona zostanie możliwość automatycznego stosowania zwolnień lub obniżonych stawek CIT. Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla INFOR.pl.

Nielogiczny wymóg zwolnienia z podatku u źródła

28 maja 2019
Michał SZCZECH
Opinia ma dotyczyć przyszłej preferencji podatkowej, ale od płatnika wymaga się, żeby zapłacił już daninę z własnych środków i poniósł jej ciężar ekonomiczny. Komentarz naszego Tax Consultanta, Michała SZCZECHA dla Gazeta Prawna.pl.

Płatności tylko na zarejestrowane rachunki bankowe

28 maja 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Ministerstwo Finansów nie ustaje w walce o uszczelnianie systemu podatkowego. Już od 1 stycznia 2020 roku, przed dokonaniem płatności za fakturę VAT podatnik będzie zobowiązany do zweryfikowania, czy numer rachunku bankowego sprzedawcy został ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Taki obowiązek, dotyczący płatności powyżej 15.000 zł dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami nakłada oczekująca jedynie na podpis Prezydenta ustawa z 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

RSM Poland Partnerem XII „Majówki podatkowej”

24 maja 2019
Po raz kolejny mieliśmy okazję być Partnerem Merytorycznym „Majówki podatkowej”, czyli dwunastego już cyklu wykładów, organizowanych co roku przez Studenckie Koło Naukowe TAX, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ze strony RSM Poland wykład poprowadził nasz Tax Supervisor, Piotr WYRWA.

Rekomendacje Forum Cen Transferowych – ciąg dalszy

22 maja 2019
Kamila DOBOSZ
W tym poście omówimy rekomendacje Grupy Roboczej nr 3, która zajęła się podejściem do „refakturowania” oraz hierarchią metod weryfikacji cen transferowych. Rekomendacje te zostały przygotowane dla przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

Split payment: drakońskie kary za brak na fakturze adnotacji o podzielonej płatności

22 maja 2019
Daniel WIĘCKOWSKI
Już niedługo za brak na fakturze adnotacji o podzielonej płatności mają grozić 100-proc. sankcje VAT. Komentarz naszego Tax Directora, Daniela WIĘCKOWSKIEGO dla Rzeczpospolitej.

Strony