RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 13

Co nowego w cenach transferowych?

30 listopada 2015

Udział w systemie cash poolingu wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji cen transferowych, jeżeli przekroczone zostały progi transakcyjne (w takim przypadku analizie podlegać będzie próg 30 000 EUR).

28 października 2015

27 października 2015 r. Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza kompleksową modyfikację regulacji dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych.

17 października 2015

Finalna wersja pakietu BEPS – reformy międzynarodowego systemu podatkowego w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. 

14 października 2015

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych odnosi się również do transakcji dokonywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a ich spółkami zależnymi.

9 czerwca 2015

OECD opublikowała pakiet środków dla realizacji nowego planu raportowania według krajów opracowanego w ramach projektu OECD/G20 BEPS. 

29 kwietnia 2015

28 kwietnia 2015 roku opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu RCL UC167). Zakłada on m.in. wprowadzenie gruntownych zmian przepisów regulujących problematykę cen transferowych. 

7 lutego 2015

OECD zaprezentuje podczas spotkania ministrów finansów w Turcji w dniach 9-10 lutego 2015 r. dotychczasowe osiągnięcia w ramach projektu OECD/G20 w celu zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania zysków przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

26 stycznia 2015

Dla ustalenia, czy doszło do przekroczenia progów określonych dla transakcji usługowych (30 000 EUR) należy przyjąć łączną wartość wszystkich usług świadczonych pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym. 

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ