Poland
Języki

Wyjaśnienia w sprawie restrukturyzacji

Z uwagi na fakt, iż restrukturyzacje są nieodłącznym elementem funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych, w ramach których podmioty powiązane decydują się na przeniesienie funkcji lub aktywów, lub ryzyk, Ministerstwo Finansów postanowiło opublikować szczegółowe wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Źródło: Ministerstwo Finansów