Poland
Języki

MF odpowiada na interpelację poselską w sprawie transakcji pomiędzy podatnikami a ich zagranicznym zakładem

Resort finansów wyjaśnił, że w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy jednostką macierzystą a jej zagranicznym zakładem również należy stosować odpowiednie obowiązki wynikające z regulacji w zakresie cen transferowych, tj. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania. Oznacza to, że na potrzeby dokumentacji podatkowej zagraniczny zakład traktuje się jako odrębny podmiot od podatnika (jednostki macierzystej).

Źródło: Ministerstwo Finansów