Poland
Języki

Dokumentacja sporządzana przez spółkę osobową

W interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2018 r. o znaku 0112-KDIL3-3.4011.209.2018.1.MC organ wyjaśnił, że wspólnik spółki komandytowej jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tej spółki. Z uwagi na fakt, że podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy spółki komandytowej i to na nich spoczywa obowiązek dokumentacji, to taki obowiązek nie ciąży na spółce komandytowej. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji z 23 maja 2018 r. o znaku 0112-KDIL3-3.4011.174.2018.1.MM oraz interpretacji z 15 lutego 2018 r. o znaku 0114-KDIP3-1.4011.484.2017.1.ES.