Poland
Języki

Sposób ustalania wartości transakcji w przypadku PGK

Ustalenie limitów zobowiązujących do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych przez poszczególne spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów poszczególnych spółek tworzących PGK – wynika m.in. z interpretacji indywidualnej DKIS z 22 lutego 2018 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP czy też z wyroku WSA w Warszawie z 24 maja 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 1930/17 (orzeczenie prawomocne). Takie stanowisko zostało również potwierdzone przez Ministra Finansów w odpowiedzi z 14 sierpnia 2018 r. na zapytanie poselskie o nr 7775.

Źródło: Ministerstwo Finansów