Poland
Języki

Minister Finansów odpowiada na interpelację poselską w sprawie zakresu dokumentacji cen transferowych dla podatkowych grup kapitałowych

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską o nr 25506, nowo utworzone podatkowe grupy kapitałowe również podlegają obowiązkowi sporządzenia analizy danych porównawczych oraz tzw. dokumentacji grupowej, pod warunkiem że przekroczono progi przychodów lub kosztów, obligujące do zawarcia w dokumentacji podatkowej ww. elementów.

Źródło: Ministerstwo Finansów