Poland
Języki

Uproszczone uprzednie porozumienia cenowe (APA) – odpowiedź na interpelację poselską

Ministerstwo Finansów informuje, że prace nad tzw. „uproszczoną procedurę uprzedniego porozumienia cenowego” są w toku. Regulacje dotyczące uproszczonej procedury będą przewidywały możliwość przekształcenia złożonego wniosku w ramach standardowej procedury APA na procedurę uproszczoną. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały udzielone w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską o nr 27048.

Źródło: Ministerstwo Finansów