Poland
Języki

COVID-19 Pakiet antykryzysowy

Tarcza 4.0. już opublikowana

24 czerwca 2020
23 czerwca br. opublikowana została ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, popularnie zwana Tarczą 4.0. (Dz.U. poz. 1086). W zakresie rozwiązań podatkowych, Tarcza 4.0. wprowadza poniższe rozwiązania. Rozwiązania wspólne dla PIT oraz CIT: Do listy podmiotów, na rzecz których darowizna uprawnia do odliczenia podstawy...

Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez Sejm

4 maja 2020
W czwartek, 30 kwietnia 2020 r., Sejm uchwalił kolejną nowelizację tarczy antykryzysowej. Najważniejsze zmiany to dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), zwiększenie ochrony pożyczkobiorców, nowa danina od dostawców VoD oraz poszerzenie grona samozatrudnionych uprawnionych do zwolnień ze składek ZUS. Środki uzyskane przez ARP zostaną przeznaczone na wsparcie publiczne dla przedsiębiorców, niebędącą pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom...
RSM_Poland_News

Tarcza 2.0 podpisana przez Prezydenta

20 kwietnia 2020
W piątek (17 kwietnia 2020) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej dot. szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta oficjalnie przyjęła nazwę „Tarczy Antykryzysowej 2.0”. Najciekawsze rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 to: Prawo Pracy Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników na dzień 29 lutego 2020, będą miały możliwość skorzystania z 3 miesięcznego okresu (tj od 1 marca do 31 maja 2020)...
RSM_Poland_News_COVID

Tarcza 1.2 (Tarcza dla samorządów)

14 kwietnia 2020
Do prac legislacyjnych trafi za chwilę kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z pandemią COVID-19. Najnowsze regulacje w ramach Tarczy Antykryzysowej dotyczyć mają w większości samorządów. Proponowane zmiany mają pomóc władzom lokalnym w walce z pandemią m.in. poprzez czasowe poluzowanie polityki fiskalnej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w skład kosztów, które ponoszą samorządy, wchodzą zwiększone obecnie wydatki na opiekę zdrowotną, opieka nad osobami...
RSM_Poland_News_COVID

COVID-19: Tarcza Antykryzysowa 2.0. (Tarcza finansowa)

10 kwietnia 2020
Rząd przygotował kolejną odsłonę programu antykryzysowego, tym razem Tarczę 2.0. Pomocą mają zostać objęte firmy od mikro do dużych, a łączny pakiet wsparcia to 100 mld zł (w tym 25 mld zł tylko dla dużych przedsiębiorstw). Jest to odpowiedź na liczne głosy przedsiębiorców, że zarówno Tarcza 1.0, jak i Tarcza 1.1. nie są wystarczające i nie pozwolą przetrwać firmom kolejnych 3 miesięcy. Pieniądze na Tarczę 2.0 zostaną pozyskane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) głównie z emisji obligacji, a w...

COVID-19: Tarcza Antykryzysowa 1.1.

8 kwietnia 2020
W tym tygodniu zostały zaprezentowane przez rząd propozycje dotyczące nowelizacji Tarczy Antykryzysowej, tj. Tarcza 1.1. Nowa tracza ma poszerzyć grupę firm uprawnionych do zwolnień ZUS oraz instrumentów pomagających utrzymać płynność. Wartość zaproponowanego pakietu to ponad 11 mld zł. W projekcie, zgodnie z prezentacją, znalazły się: rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników, propozycja to zwolnienie z 50% składek na ubezpieczenia...
RSM Pakiet antykryzysowy Covid-19

Tarcza antykryzysowa w związku z COVID-19 – rozwiązania podatkowe

3 kwietnia 2020
31 marca ogłoszona została długo wyczekiwana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, regulacje dotyczące przepisów prawa podatkowego. Podatek od nieruchomości Rady gminy otrzymały kompetencję do uchwalania za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości:...