Poland
Języki

Aktualności

Tarcza 3.0 – rozwiązania podatkowe

4 maja 2020
W zakresie przepisów podatkowych, przedstawiony projekt ustawy nowelizującej zakłada następujące rozwiązania: Złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, po upływie terminu do jej złożenia, ale nie później niż do 1 czerwca 2020 r., będzie równoznaczne ze złożeniem tak zwanego czynnego żalu, zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, w tym samym zakresie nie będzie wszczynać się postępowań o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe; Po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie...
RSM_Poland_News_COVID

Zielone światło dla zdalnych posiedzeń oraz zdalnego podejmowania uchwał przez organy spółek

23 kwietnia 2020
Rozwiązania przyjęte w tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 wprowadzają istotne zmiany w zasadach odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Mają one na celu zapewnienie możliwości działania zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy bez fizycznej obecności ich członków w jednym miejscu (w szczególności przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji) – i to bez...
RSM_Poland_News

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z COVID-19?

20 kwietnia 2020
Polski rząd wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), wydłużył termin na zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych o trzy miesiące. PRZECZYTAJ...

Pandemia koronawirusa a ceny transferowe

7 kwietnia 2020
Obecnie panująca pandemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Terminy realizacji przez podatników obowiązków w zakresie złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych a także informacji o cenach transferowych pozostają niezmienne, czyli upływają 30 września 2020 r. Zgodnie ze art. 31z tzw. specustawy, termin ten wydłużony został do 30 września 2020 r. w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu...

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia firm opiewający na 22 mld zł

6 kwietnia 2020
Komisja Europejska w piątek, 3 kwietnia 2020 r., zatwierdziła program pomocy dla Polski w wysokości 22 mld euro, którego zadaniem jest pomoc gospodarce, a w szczególności przedsiębiorcom w walce z  COVID-19. Jest to odpowiedź na zgłoszony przez Polskę program gwarancji, dotyczący istniejących lub nowych pożyczek, który ma wspierać przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez COVID-19. Otrzymaną kwotą będzie zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego, który w Polsce pełni rolę...
RSM_Poland_Graphic

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

2 kwietnia 2020
1 kwietnia weszły w życie regulacje w ramach Tarczy Antykryzysowej, które mają zapobiegać negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa w Polsce. Ich głównym celem jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Wśród rozwiązań, które składają się na Tarczę Antykryzysową, jest także wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie, które można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmuje: zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób...

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesunięcia niektórych terminów

30 marca 2020
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie określenia innych terminów obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienie i przekazania do właściwego rejestru , jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – na jego podstawie przedłużeniu o 3 miesiące mają ulec między innymi terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych; w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i...

Autopoprawka rządu do specjalnej ustawy COVID-19

27 marca 2020
27 marca, w trakcie prac nad ustawą specjalną, rząd przedstawił autopoprawkę do wniesionego projektu. Wśród wielu zmian doprecyzowujących zaproponowano również rozwiązania, które mogą być istotne dla branży nieruchomościowej. Dotychczasową planowaną 90% redukcję czynszów, zastąpiono poniższą regulacją: „Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne...

Rozwiązania specjalne

26 marca 2020
Wczoraj, 25 marca, w godzinach wieczornych, Ministerstwo Finansów poinformowało na swoim koncie Twitter, że termin do złożenia deklaracji CIT-8  i zapłaty podatku przesunięty zostanie do 31 maja 2020 roku. Dla NGO resort finansów zdecydował się przedłużyć termin do końca lipca. Niestety, do tej pory nie doczekaliśmy się nawet projektu rozporządzenia w tej sprawie, które byłoby opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwo nie poinformowało o możliwości przedłużenia terminu...
RSM_Poland_Graphic

COVID-19. Podejmujemy w RSM Poland dodatkowe środki ostrożności

16 marca 2020
Szanowni Państwo, W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 oraz ryzkiem i niepewnością dotyczącymi dalszego rozprzestrzeniania się infekcji, podejmujemy w RSM Poland dodatkowe środki ostrożności. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, ich rodzin, a także Państwa – naszych Klientów i Partnerów biznesowych – postanowiliśmy do 30 marca b.r.: zawiesić spotkania oraz podróże służbowe i, wykorzystując dostępne nam narzędzia, zastąpić je video lub telekonferencjami;...