RSM Poland
Języki

Języki

Archiwum

Nowy program pomocy – skorzystaj z odroczenia podatku do końca 2022 r.

3 grudnia 2020
Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na podwyższenie limitu pomocy publicznej udzielanej przez organy podatkowe w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku bądź rozłożenia podatku na raty. Limit będzie teraz wynosił 800 tys. euro. Ta pomoc dla przedsiębiorców to element pakietu środków mających na celu wsparcie podatników dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii, które umożliwiają im zachowanie płynności finansowej. Nowe zasady wsparcia...

COVID19 a chińskie inwestycje w Polsce

30 października 2020
O tym, jak firmy z Chin odpowiedziały na drugą falę koronawirusa, jak chińska technologia może wesprzeć firmy w Polsce w wychodzeniu z kryzysu, dlaczego niektóre branże są lepiej przygotowane i bardziej odporne na zawirowania rynkowe, co wspólnego mają ze sobą polskie i chińskie firmy rodzinne, a także jakie możliwości stwarza dla Polski dywersyfikacja geograficzna produkcji oraz jakie są plany na inwestycje zagraniczne inwestorów z Chin rozmawiają eksperci RSM Poland – Krzysztof...

Kwarantanna okiem pracodawcy i pracownika

9 października 2020
Julita JANUSIEWICZ HR & Payroll Assistant w RSM Poland Z początkiem pandemii pojawiło się wiele pytań, jak pracodawcy mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem rodzi w tym zakresie coraz więcej wątpliwości. Jakie prawa ma pracodawca, a jakie pracownik? Jak firma może zmienić zasady pracy, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Warto przyjrzeć się zwłaszcza zagadnieniu, jakim jest kwarantanna, gdyż mam przeczucie, że słowo to towarzyszyć nam będzie...

Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdania finansowe

16 lipca 2020
Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. COVID-19 pojawił się wprawdzie pod koniec roku 2019, ale dopiero w roku 2020, czyli po dniu bilansowym, została ogłoszona epidemia i podjęto działania w celu jego ograniczenia. W zależności od daty, na jaką sporządza się sprawozdanie finansowe, odmienny będzie sposób podejścia to ujęcia skutków COVID-19. SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA Aby...

Zmiany dla pracodawców i pracowników w Tarczy 4.0

26 czerwca 2020
Skutki epidemii koronawirusa zaczynają być odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarczych w kraju. Rząd od początku epidemii pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu miejsc pracy. Poniżej prezentujemy najnowsze rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków epidemii dla pracodawców i pracowników, które wprowadziła tzw. „Tarcza 4.0.”   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do lat 8, został wydłużony do 28 czerwca. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy...

Zmiany dla pracodawców i pracowników w Tarczy 4.0.

26 czerwca 2020
Skutki epidemii koronawirusa zaczynają być odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarczych w kraju. Rząd od początku epidemii pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu miejsc pracy. Poniżej prezentujemy najnowsze rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków epidemii dla pracodawców i pracowników, które wprowadziła tzw. „Tarcza 4.0.” [1].   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do lat 8, został wydłużony do 12 lipca Dodatkowy zasiłek...

Zmiany dla pracodawców i pracowników w Tarczy 4.0.

26 czerwca 2020
Skutki epidemii koronawirusa zaczynają być odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarczych w kraju. Rząd od początku epidemii pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu miejsc pracy. Poniżej prezentujemy najnowsze rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków epidemii dla pracodawców i pracowników, które wprowadziła tzw. „Tarcza 4.0.” [1].   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci w wieku do lat 8, został wydłużony do 12 lipca Dodatkowy zasiłek...

Tarcza 4.0. już opublikowana

24 czerwca 2020
23 czerwca br. opublikowana została ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, popularnie zwana Tarczą 4.0. (Dz.U. poz. 1086). W zakresie rozwiązań podatkowych, Tarcza 4.0. wprowadza poniższe rozwiązania. Rozwiązania wspólne dla PIT oraz CIT: Do listy podmiotów, na rzecz których darowizna uprawnia do odliczenia podstawy...

Pakiet stymulacyjny dla gospodarki Niemiec

17 czerwca 2020
3 czerwca 2020 r. niemiecki rząd uzgodnił pakiet stymulacyjny dla gospodarki Niemiec o wartości 130 mln euro mający na celu ożywienie gospodarki w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Jednym z jego założeń jest pobudzenie konsumpcji poprzez obniżenie stawek VAT: stawki podstawowej z 19 do 16% i obniżonej stawki z 7 do 5%. Niższe stawki mają obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Pakiet czeka na akceptację Rady Federalnej Niemiec. Praktyczne wyzwania Obniżenie stawek VAT...

Zmiany w MSSF 16

10 czerwca 2020
W związku z COVID-19, Rada ds. Międzynarodowych Standardów postanowiła dodać kilka zmian do MSSF 16 – Leasing. Na decyzję Rady wpłynęło wiele zapytań – zgłaszano przede wszystkim praktyczne trudności co do korekty wartości zobowiązań i prawa do użytkowania aktywów w wyniku modyfikacji umów leasingowych w dobie pandemii. Tym samym, Rada wydała draft pisma ED/2020/2 Covid-19-Related Rent Concessions (Proposed amendment to IFRS 16)), a następnie zmianę do MSSF 16 wskazującą na zwolnienie...

Strony