RSM Poland
Języki

Języki

Tarcza 2.0 podpisana przez Prezydenta

W piątek (17 kwietnia 2020) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej dot. szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta oficjalnie przyjęła nazwę „Tarczy Antykryzysowej 2.0”.

Najciekawsze rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 to:

Prawo Pracy

  • Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników na dzień 29 lutego 2020, będą miały możliwość skorzystania z 3 miesięcznego okresu (tj od 1 marca do 31 maja 2020) zwolnienia z 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych za pracowników.
  • Możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem szkolenia dla: ucznia i studenta odbywającego praktyki, pracownika na stanowisku narażonym na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika na stanowisku robotniczym. Dodatkowo zawieszeniu na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulega przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić od pobierania odsetek w opłacaniu składek ze względów gospodarczych związanych z COVID-19 na wniosek dłużnika.
  • Możliwość ponownego skorzystania ze świadczenia postojowego dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (maksymalnie można skorzystać 3 razy).
  • Prezes Rady Ministrów uzyskał możliwość, aby w drodze rozporządzenia ogłosić dzień wolny od pracy w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Funkcjonowanie spółek handlowych

  • Możliwość zdalnego udziału i głosowania na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bez konieczności zawarcia szczególnego upoważnienia w umowie spółki lub jej statucie i wydłużenie terminu na zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r. (dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r.).
  • ​Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w Prawie upadłościowym, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.

Rynek finansowy

  • Pojawiło się zielone światło dla tarczy finansowej, umożliwiające PFR (Polskiemu Funduszowi Rozwoju) emisję obligacji, a następnie wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych obecną sytuacją.
  • Wsparcie dla firm ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw transportowych, którego dystrybucją zajmie się ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu). Ma być ono oferowane przede wszystkim w postaci gwarancji, pożyczek lub leasingu. Okres wsparcia wynosi do 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
  • Mikropożyczki (do kwoty 5.000 zł) dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników; żeby skorzystać z umorzenia pożyczki, trzeba będzie prowadzić działalność przez 3 miesiące od momentu otrzymania wsparcia.

 

Zakładamy, że nie jest to ostatnia wersja Tarczy Antykryzysowej i w najbliższym czasie pojawią się kolejne nowe rozwiązania. Niebawem powinniśmy też poznać szczegóły wsparcia oferowanego przez ARP oraz PFR.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem , Sebastianem GOSCHORSKIM:

sebastian_goschorski.jpg

Sebastian GOSCHORSKI
Business Development Partner w RSM Poland
Head of China Desk w RSM Poland
e-mail: ekspert@rsmpoland.pl
tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786