RSM Poland
Języki

Języki

Nagrania webinarów

Data: 12.05.2021
Polityka rachunkowości to element kontrolny, pozwalający nie tylko na sprawne przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, ale też gwarantujący poprawne i efektywne działanie mechanizmów tworzących sprawozdawczość finansową w spółce. A...
Data: 06.04.2021
Ulga na działalność badawczo-rozwojową daje realną możliwość na zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych w CIT i PIT.
Data: 09.03.2021
Sprzedając przedsiębiorstwo liczy się efekt w postaci skutecznego zamknięcia transakcji. Tymczasem statystyki pokazują, że aż 7 na 10 transakcji kończy się niepowodzeniem. Co zrobić, aby odnieść sukces?
Data: 09.02.2021
Z początkiem 2021 na największych podatników nałożono obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest surową karą do 250 tys. zł.
Data: 16.12.2020
W dobie ciągłych przejęć, reorganizacji i sprzedaży udziałów, Spółki coraz częściej biorą udział w procesach due diligence.
Data: 20.10.2020
Spotkanie Q&A jest kontynuacją webcastu „To musisz wiedzieć o JPK_V7”. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników oraz omówienie kwestii wzbudzających najwięcej wątpliwości wśród podatników.
Data: 15.10.2020
Webinarium „Prowadzenie działalności gospodarczej w USA – praktyczne aspekty prawne, bankowe i podatkowe” dedykowane jest polskim firmom, które myślą o rozwoju w Stanach Zjednoczonych.
Data: 07.10.2020
Sprawozdawczość finansowa staje się coraz bardziej wizytówką przedsiębiorstwa; korzystają z niej nie tylko banki czy sami udziałowcy, ale też potencjalni inwestorzy i partnerzy biznesowi. Warto zadbać zatem, aby podsumowanie rocznego wysiłku firmy,...
Data: 22.07.2020
Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła w znacznej liczbie jednostek na „gorący” okres wywiązywania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. COVID-19 pojawił się wprawdzie pod koniec roku 2019, ale dopiero w roku 2020, czyli po...
Data: 18.06.2020
Z powodu pandemii koronawirusa, która zahamowała negocjacje brexitowe, coraz realniejszym wydaje się opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w trybie bezumownym. Niestety jest to wyjątkowo niekorzystny scenariusz zarówno dla strony...

Strony

SEKCJA WSPIERANA PRZEZ