Poland
Języki

Umorzenie wierzytelności a obowiązek dokumentacyjny

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2016 r., o znaku 3063-ILPB2.4510.187.2016.1.AO, uznał, że zwolnienie z długu pomiędzy podmiotami powiązanymi nie będzie rodzić obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a organy nie mogą szacować dochodu. Jest to już kolejna interpretacja Ministra Finansów mówiąca o tym, że umorzenie wierzytelności (długu) nie jest transakcją, w której ustalono cenę i osiągnięto określony dochód. Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie umorzenia np. udziałów / akcji bez wynagrodzenia. Pamiętajmy jednak, że interpretacje te dotyczą zdarzeń mających miejsce przed 1 stycznia 2017 r. Nie jest bowiem powiedziane, że biorąc pod uwagę brzmienie nowych przepisów, organy podatkowe będą tego samego zdania.