Poland
Języki

Grupowanie transakcji w świetle nowych przepisów

Dla określenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy zsumować wartość wszystkich transakcji dokonanych z jednym podmiotem powiązanym. Po zmianie przepisów nie możemy ich pogrupować w ramach „jednego rodzaju”, ponieważ metodę tę można zastosować tylko w odniesieniu do „innych zdarzeń”. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 15 lipca 2016 roku, o znaku IBPB-1-2/4510-430/ 16/JW. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w Tax Alercie 31/2016.