Poland
Języki

Więcej czasu na przygotowanie dokumentacji CT

 

W poprzednim Tax Alercie (5/2018) informowaliśmy Państwa o planach Ministerstwa Finansów dotyczących wydłużenia terminów realizacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu dokumentacji podatkowej. Teraz jest to już pewne – przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów i 15 marca 2018 roku – z chwilą opublikowania w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 555) – weszło w życie. W niniejszym Tax Alercie podsumujemy wprowadzone regulacje w tym zakresie.

 

Znaczne grono podatników może odetchnąć z ulgą – prace legislacyjne nad rozporządzeniem zostały zakończone i wszystkie proponowane w nim zmiany zostały przyjęte. Oznacza to, że podatnicy będą mieli maksymalnie dodatkowe pół roku na wywiązanie się z nałożonych na nich wymogów raportowych w zakresie cen transferowych.

Przypomnijmy, rozporządzenie zakłada wydłużenie terminów na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej, obejmującej zarówno dokumentację lokalną (tzw. local file), jak i analizę porównawczą (tzw. benchmark) oraz dokumentację grupową (tzw. master file);
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej;
  • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP).

 

Przedłużenie terminów dotyczy obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej za rok 2017 i 2018, co przedstawia poniższa tabela.

 

Podatnicy CIT

Podatnicy PIT

rok podatkowy = rok kalendarzowy

rok podatkowy ≠ rok kalendarzowy

DCT za 2017

DCT za 2018

DCT za 2017

DCT za 2018

DCT za 2017 i 2018

Dotychczasowe terminy

3 kwietnia
2018

1 kwietnia
2019

do końca 3 miesiąca roku następnego

30 kwietnia
2018

30 kwietnia 
2019

Nowe terminy

1 październia
2018

30 września
2019

do końca 9 miesiąca roku następnego

1 października
2019

30 września
2019

 

Jeżeli na tą chwilę nie sporządziliście Państwo jeszcze dokumentacji cen transferowych i chcieliby Państwo skorzystać z wydłużonych terminów, poniżej prezentujemy krótką instrukcję, w jaki sposób prawidłowo wypełnić zeznanie CIT-8 oraz PIT-36 w zakresie cen transferowych.

Zeznanie CIT-8(25)

  • poz. 24 dot. obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – należy zaznaczyć pole „TAK”;
  • poz. 25 dot. obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji podatkowej (tzw. master file) – jeżeli są Państwo zobowiązani do jej sporządzenia, należy zaznaczyć pole „TAK”;
  • poz. 26 dot. obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych (tzw. benchmark) – jeżeli są Państwo zobowiązani do jej sporządzenia, należy zaznaczyć pole „TAK”;
  • poz. 33 dot. załączonego do zeznania uproszczonego sprawozdania CIT/TP – pole należy zostawić puste, jeżeli sprawozdanie nie zostało sporządzone;
  • poz. 34 dot. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowejnależy zaznaczyć pole „NIE”, jeżeli nie sporządzili Państwo wszystkich wymaganych przepisami dokumentacji podatkowych.

 

Zeznanie PIT-36(25)

  • poz. 38 dot. obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – należy wstawić „X”,
  • poz. 341 dot. uproszczonego sprawozdania PIT/TP pole należy zostawić puste, jeżeli sprawozdanie nie zostało sporządzone.

 

Tym samym, jeżeli w momencie składania zeznania rocznego nie będą Państwo posiadali kompletnej dokumentacji podatkowej oraz uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP, zeznanie należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym na chwilę jego składanie, a więc w polu właściwym dla oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych należy wybrać opcję „NIE”.

Bezspornie omawiane zmiany zasługują na aprobatę. Pozwolą one uniknąć kumulacji tak wielu obowiązków podatkowych w jednym czasie. Wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi z pewnością wpłynie pozytywnie na poprawność oraz wartość merytoryczną przygotowywanych dokumentów, które nie będą już sporządzane „na szybko”.

Pomimo wydłużenia przedmiotowych terminów, zachęcamy Państwa do nieodkładania na później realizacji ciążących na Państwa obowiązków w zakresie cen transferowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Tomaszem BEGEREM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786