Poland
Języki

Nowe wskazówki dotyczące CbC

29 czerwca 2016 r. OECD opublikowało wskazówki odnoszące się do wprowadzanego obowiązku Country-by-Country Reporting (Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13). Dotyczą one kwestii takich jak:

  • „raportowanie zastępcze” (surrogate filing);
  • obowiązek raportowania w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych;
  • obowiązek ujęcia w raporcie spółek osobowych;
  • wpływ wahania kursów walut na określenie obowiązku dokumentacyjnego. 

Źródło: OECD