RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Różnicowanie pojęcia „zagranicznego zakładu” na zagraniczny zakład podmiotu zagranicznego oraz zagraniczny zakład podmiotu polskiego

Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.168.2021.2.MS wynika, że ustawodawca nie rozróżnia w art. 11a ust. 1 pkt 6 UPDOP pojęcia „zagranicznego zakładu” na zagraniczny zakład podmiotu zagranicznego i zagraniczny zakład podmiotu polskiego. Zatem obowiązek dokumentacyjny, ciążący na oddziale, obejmuje transakcję kontrolowaną polegającą na przypisaniu dochodu/straty do oddziału przez jego jednostkę macierzystą.