Poland
Języki

Korekty dochodowości należy ujmować na bieżąco

Organy podatkowe wyrażają stanowisko, zgodnie z którym korekta dochodowości niebędąca wynikiem błędu rachunkowego ani pomyłki, a stanowiąca jedynie dostosowanie generowanej rentowności do rynkowego poziomu w ramach grupy, powinna być uwzględniana na bieżąco. Oznacza to, że korekta ta powinna być ujmowana w roku otrzymania danego dokumentu, a nie w roku, w którym była realizowana transakcja, z tytułu której została skalkulowana dana korekta. Pozytywne dla podatników stanowisko prezentują Dyrektorzy Izb Skarbowych w Poznaniu w interpretacji z 27 lipca 2016 r., ILPB3/4510-1-249/16-2/AO, oraz w Katowicach w interpretacji z 5 września 2016 r., IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP.