RSM Poland
Języki

Języki

Certyfikaty inwestycyjne a obowiązek dokumentacyjny

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych dokonane w formie przeniesienia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego tzw. spółek-lokat na rzecz funduszy FIZAN (funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych) stanowią transakcje skutkujące obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowych (o ile nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji) – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2017 r., o znaku 3063-ILPB1-3.4510.72.2016.1.MC. Organ podatkowy potwierdził również stanowisko spółki w zakresie istnienia powiązania kontrolno-zarządczego oraz majątkowego. Zdaniem DIS w Poznaniu Wnioskodawca będzie kluczowym inwestorem FIZAN, bez którego FIZAN nie mógłby zostać powołany. Równocześnie los FIZAN będzie uzależniony od Wnioskodawcy, ponieważ ewentualna decyzja o wycofaniu się z udziału w FIZAN oznaczać będzie w praktyce wycofanie aktywów (udziały spółek-lokat), co może oznaczać konieczność likwidacji FIZAN. Zdaniem organu tego rodzaju zależność przesądza o istnieniu powiązania o charakterze majątkowym w rozumieniu przepisów art. 11 UPDOP (interpretacja z 24 stycznia 2017 r., o znaku 3063-ILPB1-3.4510.63.2016.2.MC).