Poland
Języki

Ceny transferowe także w odniesieniu do spółek państwowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 marca 2016 roku, o sygn. akt II FSK 4000/13 podkreślił, że nie ma podstaw prawnych do tego, aby z obowiązku dokumentacyjnego zostały wyłączone pewne kategorie podmiotów, legitymujące się określonymi cechami. Nie ma zatem znaczenia, czy podmiotem powiązanym jest spółka prywatna, czy też spółka, której udziałowcem jest Skarb Państwa. Istotne jest to, czy pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do transakcji i to bez względu na to, czy w efekcie ich dokonania powstanie zobowiązanie podatkowe.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna; Łukasz Zalewski