Poland
Języki

Zastosowanie zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego a poniesienie straty przez jednego z podmiotów powiązanych uczestniczących w jednorodnej transakcji kontrolowanej

W przypadku gdy jednorodna transakcja kontrolowana jest realizowana z wieloma podmiotami powiązanymi (z siedzibą w Polsce) a tylko jeden z tych podmiotów poniósł stratę (nie spełnia warunku wymienionego w art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP) to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla transakcji zawieranej przez podatnika z tym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę – wynika z interpretacji indywidualnej DKIS z 7 października 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO. Organ uznał, że do pozostałych transakcji z krajowymi podmiotami powiązanymi można zastosować zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego określone w art. 11n pkt 1 UPDOP (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w tym przepisie, są spełnione).