Poland
Języki

Wyjaśnienia MF dotyczące ujmowania korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Ministerstwo Finansów postanowiło wyjaśnić nowo wprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych. Resort wskazał, że korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów