RSM Poland
Języki

Języki

Skutki podatkowe uzyskania uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA

Porozumienie APA chroni nie tylko wnioskodawcę, ale także kontrahentów będących stronami transakcji objętych wnioskiem. Oznacza to, że APA potwierdza rynkowość transakcji dla wszystkich jej stron, również tych niewnioskujących bezpośrednio o wydanie porozumienia. Tym samym, podatnik, który jest stroną transakcji objętą APA – niebędący jednocześnie wnioskodawcą przedmiotowego porozumienia – również nie jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przedmiotowe stanowisko potwierdził DKIS w interpretacji indywidualnej z 18 października 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.355.2019.1.AS.