Poland
Języki

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a nowe przepisy UPDOP

W odniesieniu do spółki, której rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, postanowienia art. 9a UPDOP obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. znajdą zastosowanie dopiero od roku podatkowego zaczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2017 r., o znaku 0114-KDIP2-2.4010.29.2017.1.AZ.