RSM Poland
Języki

Języki

OECD: Raportowanie CBC

Administracje podatkowe w dotychczas złożonych informacjach o grupie podmiotów (Country-by-Country reports) dostrzegły szereg błędów popełnianych przez MNE (ang. Multinational Enterprise) przy ich przygotowywaniu. Na podstawie zgormadzonych danych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała listę tych najczęściej popełnianych wraz z wyjaśnieniem prawidłowego sposobu postępowania.

 

Źródło: OECD