Poland
Języki

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez wspólnika spółki osobowej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Zgodnie z art. 25a ust. 1g UPDOF dokumentacja podatkowa może być sporządzona przez wyznaczonego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną. Oznacz to, że wspólnik spółki osobowej, który nie został wyznaczany z grona wspólników do sporządzenia dokumentacji nie ma obowiązku jej przygotowania. Jednocześnie nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia oraz dołączenia do zeznania uproszonego sprawozdania PIT/TP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomina, że nie zwalnia to jednak wspólnika z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej przez wyznaczonego do tego wspólnika – tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnych wydanych 19 grudnia 2019 r. o znaku 0112-KDIL2-2.4011.87.2019.1.AM, 0112-KDIL2-2.4011.86.2019.1.AM oraz 0115-KDIT3.4011.431.2019.1.AD.