RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR) przez podmioty powiązane, których transakcje kontrolowane nie przekraczają progów kwotowych

W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 507 w sprawie obowiązku składania informacji o cenach transferowych (TPR) Minister Finansów wyjaśnił, że podmioty realizujące transakcje krajowe z podmiotami powiązanymi, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza progów kwotowych, wskazanych w art. 11k ust. 2 UPDOP, nie są zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych. Jednocześnie do takich transakcji nie należy odnosić warunków zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej na podstawie art. 11n pkt 1 UPDOP, zwolnieniu podlegać bowiem mogą tylko te transakcje, które zostały wcześniej objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów