Poland
Języki

Analiza porównywalności a oferty z banku

Przedstawione oferty z banku w celu udowodnienia rynkowości transakcji powinny przedstawiać dane dotyczące tego samego roku, w którym zawierana była dokumentowana transakcja. Jeżeli analiza porównywalności dotyczyła transakcji dokonywanych w 2011 r. to oferty z banku powinny dotyczyć tego samego okresu. Bieżące i rzetelne prowadzenie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, umożliwiłoby dysponowanie odpowiednimi danymi za określony rok podatkowy, istotny z punktu widzenia danej sprawy – wyjaśnił WSA w Olsztynie z 8 marca 2018 r. o sygn. akt I SA/Ol 88/18 (orzeczenie nieprawomocne). Natomiast dane dotyczące odległego okresu (w analizowanej sprawie roku 2017) w żaden sposób nie mogą zrekompensować braku stosownych danych odnoszących się do okresu, za jaki prowadzono kontrolę podatkową w sprawie.