Poland
Języki

Aktualizacja analizy porównawczej

W przypadku realizacji pomiędzy polskimi podmiotami powiązanymi transakcji pożyczek i poręczeń, które są przeprowadzane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., podatnik jest uprawniony do zastosowania nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że na podstawie art. 11n pkt 1 UPDOP jest zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych i nie ma obowiązku aktualizować posiadanych dokumentacji, w tym analizy danych porównawczych – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lutego 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.545.2018.2.AW.