RSM Poland
Języki

Języki

Multimedia - strona 6

 

Poszukujesz informacji o najnowszych zmianach w przepisach? Nurtują Cię pytania natury prawno-finansowej, księgowej lub podatkowej, na które nigdzie nie możesz znaleźć odpowiedzi? Chcesz zasięgnąć opinii ekspertów, którzy doradzają Klientom od ponad 25 lat?

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji video, udziału w cyklu webinarów oraz odsłuchania podcastów, w trakcie których doradcy RSM Poland poruszają tematy mające realny wpływ na biznes przedsiębiorców.

 

Sp. z o.o. sp.k. – proces przekształcenia, zasady działania i korzyści

Webcast
W obecnej sytuacji gospodarczej istotne stało się nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również ochrona tego co już się zarobiło. Z drugiej strony nie bez znaczenia pozostaje też poziom obciążeń podatkowych. Remedium na obydwa powyższe problemy jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Pozwala ona znacząco ograniczyć ryzyko utraty prywatnego majątku w przypadku bankructwa firmy a z drugiej strony cieszyć się liniową stawką podatku PIT.

Fuzje i przejęcia jako działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresach gorszej koniunktury

Webcast
Zmiana koniunktury gospodarczej jest naturalnym procesem.  Fuzje i przejęcia są jednym z rozwiązań dających przedsiębiorcom możliwość zabezpieczenia prowadzonej przez nich działalności, ale także stwarzają szansę na rozwój, a w konsekwencji wypracowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie efektu synergii.

Ulga B+R i IP Box – jak zdobyć dodatkowe środki w czasie kryzysu

Webcast
Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest efektywnym sposobem na zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego w CIT i PIT, a w niektórych przypadkach pozwala nawet na jego całkowite wyeliminowanie. W praktyce z ulgi może skorzystać prawie każdy podmiot, który tworzy nowe produkty lub usługi, albo wprowadza do nich istotne ulepszenia. Mamy tez ulgę IP Box.  Może wiązać się ona z wymagającym procesem, jednak związana z nią korzyść, czyli prawo do stosowania 5% stawki podatku dochodowego, z pewnością wynagrodzi podatnikom włożony wysiłek. Co istotne w czasach spowolnienia gospodarczego, ulga nie wymaga bieżącego ponoszenia nakładów inwestycyjnych, lecz można zastosować ją do wytworzonych lub rozwiniętych w przeszłości „kwalifikowanych praw”.

Ulga na złe długi w VAT

Webcast
Jeżeli Twój dłużnik zwleka z zapłatą to możesz odzyskać VAT z wystawionej faktury.  Natomiast, jeżeli ogłoszono jego upadłość, toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne albo został wykreślony z rejestru VAT sprawa się bardzo komplikuje, choć nie jest bez wyjścia. W czasie COVID-19 warto sprawdzić, czy możemy zastosować ulgę na złe długi w VAT.

Zatory płatnicze w CIT – jak odzyskać podatek od zaległych faktur?

Webcast
1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorców wykonujących transakcje handlowe. Nowa regulacja stanowi kontynuację działań na polu  przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku nieuregulowania płatności przez kontrahenta w 90-dniowym okresie po upływie terminu płatności, istnieje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania u sprzedawcy.

Cash-flow – zarządzanie rachunkami, zwrotami oraz zobowiązaniami VAT

Webcast
Kryzys gospodarczy, do którego częściowo przyczyniła się pandemia koronawirusa, wpływa negatywnie na przepływy finansowe w przedsiębiorstwach. Pogorszenie cash-flow może być dodatkowo spowodowane regulacjami VAT, w tym stosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, bądź brakiem komunikacji pomiędzy działami firmy odpowiedzialnymi za przygotowywanie i dokonywanie płatności oraz przygotowywaniem rozliczeń podatkowych. W związku z powyższym, warto przyjrzeć się możliwościom wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach VAT, jak również zarządzaniu zwrotami oraz zobowiązaniami VAT.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Webcast
Epidemia COVID-19 ewidentnie zachwiała polską gospodarką. Zerwane łańcuchy dostaw czy przestoje produkcji nie oznaczają jednak automatycznie możliwości zaprzestania regulowania zobowiązań podatkowych.

Ceny transferowe: o czym należy pamiętać w 2020 roku

Webcast
Początek roku podatkowego to dobry moment na przyjrzenie się tematyce cen transferowych. Warto bowiem upewnić się, jakie obowiązki ciążą na podatnikach w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego oraz przeanalizować pod tym kątem aktualnie realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi.

Moment wykonania usługi – skutki wyroku TSUE C-224/18

Webcast
Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany  2 maja 2019 roku w polskiej sprawie C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów ponownie otworzył dyskusje na temat momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. TSUE stwierdził, że bez protokołu zdawczo-odbiorczego ciężko mówić o wykonaniu usługi budowlanej, a tym samym o konieczności rozliczenia VAT.  Kwestia powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych od zawsze była przedmiotem dyskusji pomiędzy podatnikami a Ministrem Finansów, o czym świadczy wydanie ogólne interpretacji w tym zakresie.​

Karty paliwowe – czy można ograniczyć ryzyko?

Webcast
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości wydany w dniu 15.05.2019 r. w polskiej sprawie C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wzbudził duże zainteresowanie w całej Unii Europejskiej.  Teoretycznie wyroki TSUE powinny wyjaśniać skomplikowane zagadnienia podatkowe, ten natomiast wywołał burzliwą dyskusję w zakresie kwalifikowania dla potrzeb VAT sprzedaży paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych, a w konsekwencji – w zakresie sposobu opodatkowania tej sprzedaży, jak również możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia paliwa przy użyciu tego typu kart.

Strony