RSM Poland
Języki

Języki

Renewable energy (OZE)

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię ze źródeł odnawialnych. Dla branży OZE świadczymy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego, rozliczeń VAT, audytu, cen transferowych, księgowości oraz usługi kadrowo-płacowe. Stale współpracujemy z kilkunastoma przedsiębiorstwami, m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, które są liderami w tym sektorze gospodarki.

Podatek od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych

16 czerwca 2016
Tomasz BEGER
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Modyfikacje w tym zakresie, chociaż nie poprzez bezpośrednie wyartykułowanie tego w przepisie prawa podatkowego, przewiduje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: „Ustawa”). Obecnie akt prawny oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Słoneczna rewolucja – OZE rozpalą polską gospodarkę?

9 listopada 2015
Piotr NOWATKOWSKI
OZE powinny stanowić w najbliższych latach  jeden z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki w Polsce, co wynika również z faktu, że rynek ten – w porównaniu z innymi krajami UE – u nas dopiero raczkuje. Możliwości wzrostu są zatem znacznie większe w stosunku do względnie nasyconych rynków Europy Zachodniej.

Zielone światło dla inwestycji w Polsce

16 października 2015
Choć nie dla wszystkich będzie to oczywiste, Polska jest krajem, który staje się bardzo atrakcyjnym rynkiem dla chcących inwestować w odnawialne źródła energii.

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza znaczne korzyści dla prosumentów

15 kwietnia 2015
W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm przyjął nową ustawę o odnawialnych źródłach energii (dalej ustawa o OZE), której celem jest zmniejszenie przez Polskę zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. W dniu 11 marca została ona podpisana przez Prezydenta, a 3 kwietnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 478. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia. Oprócz regulacji istotnych z punktu widzenia obrotu energią, które wejdą w życie już 1 maja 2015 r., wprowadza również regulacje dotyczące mechanizmów i instrumentów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, które wejdą w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.