Poland
Języki

Zielone światło dla inwestycji w Polsce

Choć nie dla wszystkich będzie to oczywiste, Polska jest krajem, który staje się bardzo atrakcyjnym rynkiem dla chcących inwestować w odnawialne źródła energii.

Takiej sytuacji sprzyja przede wszystkim nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza dwie podstawowe zmiany: możliwość odsprzedaży energii do sieci oraz mechanizmy wsparcia dla tych, którzy wykorzystują odnawialne źródła energii.

Przepisy dotyczące sprzedaży energii i wprowadzenia tzw. systemu aukcyjnego weszły w życie 1 maja 2015 roku. Natomiast te dotyczące mechanizmów wsparcia wejdą w życie najwcześniej w styczniu 2016 roku.

Według nowych przepisów, od 2016 roku aukcje dotyczące sprzedaży energii do sieci będą ogłaszane z częstotliwością co najmniej raz w roku. Obecnie trwają prace nad systemem elektronicznym, za pomocą którego aukcje będą się odbywać.

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudzają mechanizmy wsparcia przeznaczone dla tych, którzy planują produkować zieloną energię na małą skalę.

Ustawa wprowadza podział pomiędzy mikro a mini instalacje. Moc tych pierwszych nie przekracza 40 kW, natomiast moc mini instalacji mieści się w zakresie od 40kW do 200 kW.

Prawdziwą rewolucją i najważniejszą dla prosumentów kwestią jest wprowadzenie możliwości odsprzedaży energii do sieci po cenach gwarantowanych.

Cena gwarantowana dla właścicieli mikro instalacji (do 3 kW) będzie wynosiła 75 gr za 1 kW, natomiast w przypadku instalacji od 3 do 10 kW cena będzie się różniła w zależności od wykorzystywanego źródła energii i będzie wynosiła odpowiednio od 45 do 70 gr.

Dla energii słonecznej przewidziana jest cena gwarantowana w wysokości 65 gr za 1 kW/h.

Mimo że niektóre kwestie dotyczące nowej ustawy pozostają wciąż niedoprecyzowane (wątpliwość budzi między innymi fakt, czy będzie można skorzystać z dofinansowania w formie bezzwrotnej pomocy czy też niskooprocentowanego kredytu, zachowując jednocześnie prawo do odsprzedania energii po cenach gwarantowanych), ustawa jest kluczowa dla rozwoju zielonej energii w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ośrodek badania opinii społecznej TNS Polska, zrealizowanej na zlecenie spółki RWE działającej w branży energetycznej, aż 21% Polaków jest zainteresowanych montażem mikro instalacji. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców kraju (tj. 38 mln), stanowi to pokaźny rynek potencjalnych klientów.

Jak przewidują eksperci, wraz z wejściem w życie nowej ustawy liczba mikro instalacji w Polsce powinna docelowo wzrosnąć nawet do 200 tys. jednostek, z dynamiką wzrostu 50 tys. sztuk rocznie. Są to dane, wobec których trudno pozostać obojętnym, szczególnie wziąwszy pod uwagę, że w 2014 roku do sieci zostało podłączonych 535 instalacji w skali całego kraju.

Duże spółki energetyczne, powszechnie kojarzone z produkcją energii z węgla, stopniowo rozszerzają zakres swoich usług o projektowanie i montaż paneli fotowoltaicznych. Pomimo stereotypowego traktowania Polski jako państwa o trudnych warunkach klimatycznych dla tego typu inwestycji, to właśnie energia słoneczna jest w Polsce wykorzystywana jako główne alternatywne źródło energii.

Oczywiście pod względem nasłonecznienia Polska znacznie odbiega od krajów europejskiego Południa. Niemniej jednak średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kW na metr kwadratowy i nie odbiega pod tym względem od warunków panujących np. w Niemczech, w których –  jak podaje niemiecki Fraunhofer Institute – tylko 12 sierpnia bieżącego roku produkcja prądu ze słońca wyniosła 20 GW.

To, co zaś znacząco wyróżnia Polskę na tle Europy Zachodniej to wysoki potencjał wzrostu branży.

Obecnie 90% energii w Polsce jest produkowane z węgla. Niemniej jednak Polska będzie musiała spełnić wymogi wynikające z umów międzynarodowych dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, co niewątpliwie przyczyni się do wzrostu produkcji zielonej energii.

Nakłady na odnawialne źródła energii przestały być inwestycją obarczoną wysokim ryzykiem, co bez wątpienia przełoży się w najbliższych latach na wzrost zainteresowania inwestorów tą właśnie branżą.

 

Źródło: Exportiamo, redazione@exportiamo.it, Piotr Nowatkowski, RSM Poland, piotr.nowatkowski@rsmpoland.pl

https://www.exportiamo.it/aree-tematiche/12455/la-luce-verde-in-polonia-...