RSM Poland
Języki

Języki

Urząd Skarbowy

Czynności sprawdzające – czy szybciej oznacza korzystniej?

8 czerwca 2021
Aleksandra KORZEŃ
Wraz z rozwojem technologii, w biurach rachunkowych stopniowo zaczęliśmy przyzwyczajać się do komunikacji drogą mailową, dostarczania dokumentów w formie skanów i większej swobody w kontaktach z pracownikami urzędów skarbowych. Pandemia, która przełożyła się na popularyzację pracy zdalnej, przyczyniła się również wydatnie do uproszczenia wymiany informacji między księgowymi a urzędnikami. Czy to jednak oznacza, że cyfryzacja wystarczy, aby rozwiązać wszystkie związane z prowadzeniem rachunków problemy?

Tax Alert 16/2015 - Zmiany w funkcjonowaniu urzędów skarbowych

17 listopada 2015
Tomasz BEGER
15 września 2015 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakładający reorganizację zasad określania podatników i płatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Podstawowym jego założeniem jest utworzenie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, obsługującego jedynie podmioty o dużym potencjale gospodarczym. Jeśli projekt ten zostanie zaakceptowany, omawiane zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku.  

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego?

28 września 2015
Karina KOPCZYŃSKA
Art. 79 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości wskazuje, że ten kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym dokonuje przestępstwa, co skutkuje odpowiedzialnością karną: grzywną albo karą ograniczenia wolności. Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego wynikają też z Kodeksu karnego skarbowego.

Tax Alert 9/2015

15 września 2015
Przemysław POWIERZA
Dnia 31 lipca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Głównym celem nowych przepisów jest poprawa obsługi podatników oraz usprawnienie działania organów podatkowych. W poniższym Tax Alercie zwrócimy uwagę na te regulacje, które mogą być szczególnie istotne z Państwa punktu widzenia.

Fiskus zwrócił podatek? Nie wyklucza to późniejszej kontroli

7 kwietnia 2015
Przemysław POWIERZA
Komentarz Przemysława POWIERZY dla Dziennika Gazeta Prawna.