Poland
Języki

Urząd Skarbowy

Wyrok TSUE: VAT od „pustych” faktur zapłaci podmiot, który faktycznie je wystawił

7 lutego 2024
Emilia KOWALCZYS
30 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu polskiego przedsiębiorcy z fiskusem. Trybunał rozstrzygał w kwestii odpowiedzialności za wystawianie tak zwanych „pustych” (czyli fałszywych, nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych) faktur. TSUE uznał, że w sytuacjach, w których dochodzi do ewidentnych oszustw dokonywanych przez pracowników, przedsiębiorcy nie mogą być uznani za wystawcę faktury VAT w rozumieniu art.108 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE. 

Opodatkowanie WHT w przypadku pożyczki od podmiotu zagranicznego

24 stycznia 2024
Maciej GÓRSKI
Jedną z form finansowania dłużnego działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce są pożyczki środków pieniężnych od innych podmiotów prowadzących działalność biznesową. Finansowanie dłużne niekoniecznie musi być realizowane z wykorzystaniem instytucji bankowych. Polskie przedsiębiorstwa będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych, finansując działalność gospodarczą nierzadko korzystają z pożyczek jako formy finansowania. 

Dyrektywa DAC7 i przepisy implementujące nowe obowiązki sprawozdawcze w Polsce

27 października 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Unijna dyrektywa DAC7 to kolejny sposób na to, aby organy podatkowe państw należących do UE mogły skuteczniej weryfikować poprawność rozliczeń podatników. I – niestety – jak to zwykle przy uszczelnianiu systemu podatkowego bywa, nowe przepisy wprowadzają dość duże zamieszanie, zwiększając zakres obowiązków sprawozdawczych części podatników. Oto najważniejsze informacje na temat tego, jak ma wyglądać raportowane według dyrektywy DAC7.

Kontrola celno-skarbowa w Polsce – co warto o niej wiedzieć?

19 października 2023
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK
Jakie są podstawowe zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej? Ta coraz częściej wykorzystywana procedura daje urzędnikom zdecydowanie większe uprawnienia niż w przypadku zwykłej kontroli podatkowej. Jak zatem postępować w przypadku niespodziewanej czynności organu celno-skarbowego? Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Junior Tax Manager w RSM Poland, rozmawiała na ten temat z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. 

Jak pakiet SLIM VAT 3 i ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce wpływają na prowadzenie firmy w Polsce?

11 maja 2023
Anna JELIŃSKA
Polski Sejm uchwalił dwie ustawy nowelizujące ustawę o VAT – pakiet SLIM VAT 3 i ustawę uszczelniającą system podatkowy w sektorze e-commerce. Celem pierwszej noweli jest uproszczenie przepisów dotyczących rozliczania VAT. Druga z kolei implementuje dyrektywę 2020/284, ustanawiającą nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych takich jak banki i inne instytucje finansowe.

Skład VAT w Polsce – nowa zachęta dla inwestorów zagranicznych?

26 kwietnia 2023
Anna JELIŃSKA
Polskie przepisy o VAT mają zostać rozszerzone o procedurę składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”). Skład VAT ma wprowadzić istotne dla podatników uproszczenie w rozliczaniu i poborze podatku VAT od transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym.

Do czego służy i kogo dotyczy formularz ORD-U?

3 lutego 2023
Monika MARKIEWICZ
Konieczność złożenia formularza ORD-U – czyli rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego – to obowiązek, o którym przedsiębiorcy i księgowi bardzo często zapominają, narażając firmę na grzywnę. Co gorsza, czasu na przekazanie informacji do urzędu skarbowego jest naprawdę mało. Dla większości podatników termin składania formularza ORD-U za 2022 r. mija 31 marca 2023 r.

Deklaracja VAT-23, czyli nabycie środka transportu z państwa członkowskiego

17 listopada 2022
Elżbieta MAJCHRZAK, Ilona KOZIEŁ
Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeśli nasza firma dokonuje zakupu pojazdu z państwa członkowskiego UE, to dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. To powoduje powstanie dodatkowych obowiązków, których jako przedsiębiorcy musimy dopełnić. I bez względu na to, czy zdecydowaliśmy się na zakup używanego samochodu osobowego, czy nowego, musimy sporządzić deklarację VAT-23 i przygotować się do zapłaty podatku VAT.

Sądy po stronie podatników, czyli przegląd historii prawdziwych. Jak fiskus powinien respektować zasadę zaufania?

4 października 2022
Rafał PAZDYK
Stare porzekadło mówi, że "pycha kroczy przed upadkiem". Przekonały się o tym lokalne organy administracji, które swoimi autorytarnymi działaniami utrudniały podatnikowi realizację inwestycji, a potem zażądały podatku od nieruchomości, której inwestor nie zdążył wyburzyć. Na takie działania nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wskazał wiele błędów popełnionych przez fiskusa i stanął po stronie podatnika.
RSM_Poland_Graphic_Nieprawidlowe_Doreczenie_Rozstrzygniecia

Sądy po stronie podatników, czyli przegląd historii prawdziwych. Czy zaskarżenie nieprawidłowo doręczonego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej naprawia błąd fiskusa?

11 maja 2022
Katarzyna STYPA-SADOWSKA
Niewielu podatników zdaje sobie sprawę z tego, że przepisy procesowe – czyli przepisy dotyczące tego, w jaki sposób powinny być prowadzone czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno-skarbowa oraz postępowanie podatkowe – są tak samo istotne, jak przepisy materialne – czyli te, zgodnie z którymi podatnik musi sporządzać swoje rozliczenia.

Strony