RSM Poland
Języki

Języki

Szkolenia

Posiadanym doświadczeniem chętnie dzielimy się podczas organizowanych cyklicznie szkoleń otwartych, jak również profilowanych szkoleń przygotowywanych na zlecenie.

Szkolenia otwarte organizowane są w salach konferencyjnych w Poznaniu i Warszawie, a wykładowcami są osoby posiadające duże doświadczenie dydaktyczne oraz najwyższe kwalifikacje w zakresie prezentowanych zagadnień. Podczas szkoleń tematycznych organizowanych przez RSM Poland główny nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie prezentowanych informacji, dlatego też staramy się opierać na przykładach z życia gospodarczego oraz naszych doświadczeniach zawodowych. Co więcej, uczestnicy szkoleń mają możliwość zgłaszania własnych wątpliwości i problemów związanych z tematem szkolenia, które następnie wyjaśniane są podczas wykładów.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Szkolenia otwarte organizujemy cyklicznie, a ich tematy dotyczą głównie prawa podatkowego (podatki dochodowe oraz podatek VAT), prawa działalności gospodarczej oraz rachunkowości.

Oprócz szkoleń otwartych przygotowujemy również na zlecenie przedsiębiorstw szkolenia zamknięte. W zależności od życzenia, organizujemy je w siedzibie zleceniodawcy lub w wynajmowanych salach konferencyjnych. Organizując szkolenie zamknięte, uzgadniamy szczegółowy zakres przedstawianych zagadnień, jak również formę spotkania (warsztaty, wykłady). Zlecając przygotowanie sprofilowanego szkolenia, przedsiębiorca zyskuje pewność, iż jego pracownicy zdobędą wiedzę z tematów mających zastosowanie w jego bieżącej działalności. W ramach organizowanego szkolenia zamkniętego możemy również przygotować krótki test sprawdzający stan przyswojenia wiedzy przez uczestników, którego wyniki zostaną przekazane zleceniodawcy.

Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, możemy zaproponować Państwu szeroki wachlarz szkoleń z następujących tematów:
  • prawo podatkowe (podatki dochodowe, podatek VAT, akcyza, podatki i opłaty lokalne, ogólne prawo podatkowe, kontrola skarbowa i postępowanie podatkowe, sądowa kontrola decyzji administracyjnych);
  • rachunkowość (zamykanie roku obrotowego i obowiązki sprawozdawcze, wprowadzenie MSR i MSSF, polityka rachunkowości);
  • zagadnienia ogólne (sprawozdawczość na potrzeby NBP, PFRON, GUS);
  • kadry i płace (prawo pracy, sprawozdawczość na potrzeby ZUS).

Podczas wszystkich organizowanych przez nas szkoleń wykorzystujemy techniki multimedialne, uczestnicy natomiast otrzymują nieodpłatne materiały szkoleniowe.

 

Piotr LISS

Piotr LISS

Tax Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Piotr LISS