RSM Poland
Języki

Języki

Podmioty powiązane

Nie taki diabeł straszny? – nowe przepisy w zakresie cen transferowych

9 lutego 2017
Sylwia KOZŁOWSKA
O zmianach w cenach transferowych mówiło się dużo i to od dawna. Hucznie zapowiadana rewolucja w transferówkach wreszcie nadeszła – od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady określania podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej oraz odmienny od dotychczasowego sposób kwalifikacji transakcji, które powinny być ujęte w dokumentacji cen transferowych.

Tax Alert 6/2015

12 września 2015
Tomasz BEGER
28 kwietnia opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m.in. nowelizację przepisów dotyczących cen transferowych. Proponowane zmiany znacząco modyfikują obecne unormowania odnoszące się do dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przede wszystkim proponuje się nałożenie na większych podatników bardziej rygorystycznych wymogów w zakresie przygotowania dokumentacji. Zgodnie z projektem, nowe rewolucyjne przepisy mają obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku, dlatego też gorąco zachęcamy do lektury poniższej publikacji.

Tax Alert 19/2013

1 stycznia 2014
Tomasz BEGER
W wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju z tytułu tych transakcji przekroczy ustawowo wskazaną kwotę (sygn. akt II FSK 1052/11). Lektura uzasadnienia do powyższego wyroku może co prawda napawać optymizmem, ale niestety nie zawiera kluczowej definicji „usługi tego samego rodzaju”. W związku z powyższym chcemy Państwu nieco szerzej przedstawić aktualne podejście sądów administracyjnych do tego zagadnienia.