RSM Poland
Języki

Języki

Zmiany 2017

Zmiany w cenach transferowych od 2017 roku

Gruntowne zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych wprowadza ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r poz. 1932). Znakomita większość zmian zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Natomiast już od 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie obowiązek raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting).

Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości działań nie tylko pojedynczych podmiotów, ale także całych grup kapitałowych. Wszystko to ma na celu umożliwienie organom podatkowym dokonywania bardziej efektywnych kontroli w zakresie cen transferowych.