RSM Poland
Języki

Języki

IFRS 16

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 5)

15 marca 2018
Piotr STASZKIEWICZ
Poprzednio skupiliśmy się na ustaleniu wartości początkowej prawa do korzystania z aktywa. Wspomnieliśmy o tym, że wartość zobowiązania powinna zostać zdyskontowana. A jak wyliczyć dyskonto? Jaką stopę dyskonta zastosować?

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 4)

8 marca 2018
Piotr STASZKIEWICZ
W poprzednich częściach omawialiśmy teoretyczne aspekty związane z leasingiem i nowym standardem, m.in. kogo dotyczy, jakie są zwolnienia i kiedy następuje rozpoczęcie leasingu. Kolejnym zagadnieniem, które omówimy to ustalenie wartości początkowej oraz stawki amortyzacyjnej.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 3)

11 grudnia 2017
Ewa KĄDZIELA
W poprzedniej części naszych rozważań poruszyliśmy kwestię uproszczeń w stosowaniu MSSF 16, kiedy to nie rozpoznaje się aktywów i zobowiązań. Podmioty korzystające z uproszczeń rozliczają płatności w okresie leasingu bezpośrednio w koszty – przeważnie metodą liniową. Podobnie rozliczany jest leasing operacyjny (według obowiązujących jeszcze regulacji MSR 17). Poniżej garść informacji celem przypomnienia.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 2)

4 grudnia 2017
Piotr STASZKIEWICZ
W poprzednim artykule poświęconym leasingowi padło kilka przykładowych pytań od członków zarządów oraz księgowych odnośnie ujmowania, wyceny i prezentacji leasingu wg nowego standardu MSSF 16/IFRS 16. Udzielamy zatem odpowiedzi na otrzymane zapytania.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 1)

27 listopada 2017
Piotr STASZKIEWICZ
Od kilku miesięcy dostrzegamy wzmożoną aktywność wśród podmiotów w zakresie zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podpisały na korzystanie z określonych aktywów – czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy/najmu. Pojawiające się pytania przyspieszyły decyzję o napisaniu przez nas kilku wpisów poświęconych nowemu standardowi MSSF/IFRS 16.