Poland
Języki

RE development & construction services

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z wiodącymi graczami na rynku nieruchomości i usług budowlanych. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie prowadzonej działalności – w fazie przygotowania inwestycji (identyfikacja możliwości inwestycyjnych, due diligence nieruchomości), jej realizacji i zarządzania (podnoszenie wartości portfela nieruchomości), a także w momencie sprzedaży (organizacja procesów transakcyjnych, ich strukturyzacja, negocjacje warunków). Świadczymy dla naszych Klientów usługi w zakresie audytu, doradztwa transakcyjnego, doradztwa podatkowego (ad hoc, spory z organami administracji podatkowej), jak i strategicznego planowania podatkowego czy też prowadzenia księgowości. Stale współpracujemy z podmiotami, które zarządzają nieruchomościami o wartości przekraczającej 2,5 mld zł.

Wynikiem kryzysu finansowego z końca 2008 roku były ciągłe zmiany, jakim był poddawany rynek nieruchomości i usług budowlanych w Polsce. Branża racjonalizowała swoje długookresowe plany w zakresie inwestycji i rozwoju, restrukturyzowała się, szukając oszczędności. Obecnie wykazuje oznaki ożywienia, co jest wynikiem powolnej, ale pewnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. W stolicy planuje się i realizuje rekordową liczbę deweloperskich projektów biurowych, a zasoby nowoczesnych powierzchni handlowych przekroczyły w Polsce już 10 mln mkw.

Rynek nieruchomości w Polsce może się rozwijać bardzo dynamicznie. Nasz kraj posiada dominującą pozycję w Europie Środkowej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i dostępności wysokiej klasy nieruchomości. Cechuje się przy tym wysoką płynnością, co dodatkowo zachęca potencjalnych inwestorów do realizowania tutaj nowych projektów. Znacząca część podmiotów operujących na polskim rynku nieruchomości to gracze międzynarodowi.

Jak wynika z najnowszych badań, inwestorzy zachęceni poprawą sytuacji na rynku kapitałowym oraz rosnącymi możliwościami w zakresie finansowania planują większe zaangażowanie się w rynek nieruchomości. Z czasem inwestycje lokowane w nieruchomości mogą stać się także główną klasą aktywów w zdywersyfikowanych portfelach. W pierwszej połowie 2014 roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości osiągnęła poziom 1,4 mld EUR.

Rynek nieruchomości komercyjnych można podzielić na trzy podstawowe segmenty: nieruchomości biurowe, nieruchomości handlowe oraz nieruchomości o funkcji magazynowej. Wszystkie one mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i są z nim ściśle powiązane.

Nieruchomości komercyjne w Polsce zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie dużych miast. Szczególną pozycję na tym rynku, z uwagi na swą wielkość i biznesowe znaczenie, posiada oczywiście Warszawa. Nowoczesne powierzchnie magazynowe powstają najczęściej w pobliżu większych ośrodków miejskich, a także wokół ważnych szlaków komunikacyjnych.

Eksperci:

Doradztwo podatkowe: Piotr Liss – Tax Partner

Audyt: Monika Skórka – Audit Partner