RSM Poland
Języki

Języki

Usługi rozwojowe

Usługa Rozwojowa ma na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadząca do zdobycia kwalifikacji, lub pozwalająca na rozwój przedsiębiorstwa.
Klasyfikacja usług rozwojowych opiera się na 2 głównych kategoriach: usłudze szkoleniowej i usłudze doradczej (w tym doradztwo, coaching i mentoring).