RSM Poland
Języki

Języki

13 lipca upływa wydłużony termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR

Począwszy od 13 października 2019 roku, czyli od wejścia w życie części przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 dalej „Ustawa”), każda spółka prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, jest zobowiązana do ujawniania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR” lub „Rejestr”) informacji o beneficjencie rzeczywistym w określonym ustawą terminie.

Termin na dokonanie zgłoszenia danych identyfikacyjnych spółek oraz danych beneficjenta rzeczywistego w odniesieniu do spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem wejścia w życie tych przepisów Ustawy – tj. przed 13 października 2019 roku – wynosił 6 miesięcy od tego dnia, a więc na dokonanie zgłoszenia w Rejestrze spółka miała czas do 13 kwietnia 2020 roku.

Niemniej, z uwagi na wybuch pandemii COVID-19, termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym został przedłużony z 6 miesięcy do 9 miesięcy – tj. do 13 lipca 2020 roku.

Przypominamy zatem, że wszystkie spółki prawa handlowego wpisane w Krajowym Rejestrze Sadowym przed 13 października 2019 roku mają czas na spełnienie ustawowego obowiązku jedynie do 13 lipca 2020 roku.

Sankcją za niedochowanie terminu wskazanego w Ustawie na złożenie przez spółki wymaganych informacji do CRBR jest kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN.

Więcej informacji na temat wymogów związanych ze zgłoszeniem informacji o beneficjencie rzeczywistym w CRBR, znajdą Państwo w naszym artykule Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jawność ponad wszystko. Zachęcamy do lektury!

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość