Poland
Języki

Blog

Odzyskanie nienależnie zapłaconego podatku VAT z paragonów

4 września 2017

Odzyskanie nienależnie zapłaconego podatku VAT z paragonów

 

Podatnik stosując zawyżone stawki VAT przy sprzedaży usług na rzecz konsumentów, które udokumentował paragonem, może skorygować podatek VAT – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 lipca 2017 r. o sygn. akt I SA/Łd 444/17.

 

Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego parku rozrywki, obejmującego plac zabaw dla dzieci, park linowy oraz wiele innych atrakcji służących rozrywce dzieci. Największą atrakcję tego parku stanowią rekonstrukcje dinozaurów i innych wymarłych zwierząt. Za korzystanie z parku rozrywki pobierana była opłata za bilet uprawniający do wejścia na teren parku. Na początku Spółka pobierała opłatę za bilet według stawki 23% VAT. W związku z pozytywną dla niej interpretacją podatkową, z której wynikało, że może stosować obniżoną 8% stawkę VAT, Spółka postanowiła skorygować i odzyskać nadpłacony podatek z poprzednich lat.

Kanwą sporu z organami podatkowymi stała się możliwość korekty podatku VAT na podstawie wydawanych konsumentom paragonów z kasy fiskalnej. Według Izby Skarbowej w tej sytuacji Spółka powinna zidentyfikować klientów parku rozrywki i zwrócić im różnice podatku VAT przy nabywanych usługach. Oczywiście nie było to praktycznie możliwe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podniósł powyższy argument oraz ten, że to konsumenci ponieśli ciężar podatku VAT, zatem dla Spółki VAT jest neutralny. Zdaniem fiskusa taki zwrot podatku, prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia Spółki.

Natomiast WSA w Łodzi nie podzielił stanowiska fiskusa. Zdaniem WSA, w przepisach ustawy o VAT oraz wydanych do niej rozporządzeniach brak jest zasad, które regulują sposób udokumentowania oraz datę korekty sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, gdy została zawyżona stawka VAT.

Według WSA wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących przypadki wystąpienia zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji i oczywistych pomyłek nie wyczerpują wszystkich zdarzeń mogących stanowić przyczynę korekty. Sąd stwierdził, że nie oznacza to jednak, że korekta w innych sytuacjach nie powinna mieć miejsca. Możliwość, a wręcz konieczność jej dokonania wynika bowiem bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT określających podstawę opodatkowania oraz wysokość opodatkowania. Niemniej, ponieważ konstrukcja kasy fiskalnej nie stwarza technicznych możliwości przeprowadzenia korekty informacji zapisanych w jej pamięci, korekta taka wymaga innego sposobu udokumentowania. Zatem wystarczające może być prowadzenie odrębnej ewidencji oraz posiadanie dowodów potwierdzających przyczynę korekty i kwotę korekty. Z kolei brak oryginału paragonu fiskalnego wydanego nabywcy nie stanowi przeszkody korekty.

Zatem zdaniem Sądu, prowadzenie przez podatników odrębnej ewidencji oraz posiadanie dowodów, które potwierdzają przyczynę korekty i kwotę korekty może być wystarczające dla korekty VAT.

Wyrok WSA mimo, że pomyślny dla podatników, jego uzasadnienie ma osłabioną siłę argumentacyjną. Argumentacja nie jest oparta wprost na przepisach podatkowych. Ponadto, orzeczenie WSA nie rozprawia się wprost z argumentami fiskusa i niekiedy prowadzi do rozszerzających wniosków dotyczących interpretacji przepisów podatkowych.

Prawdopodobnie w tej sprawie fiskus nie złożył jeszcze broni i zaskarży wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zatem na ostateczne rozstrzygnięcie podatnicy będą musieli jeszcze poczekać. Tymczasem nie ma pewności, czy korzystne dla podatników rozstrzygnięcie WSA w Łodzi przekona pozostałe wojewódzkie sądy administracyjne, które będą wydawać orzeczenia w podobnych sprawach zanim zapadnie wyrok NSA.

Jednakże pozostaje mieć nadzieje, że powyższy wyrok będzie początkiem korzystnej dla podatników linii orzeczeń sądów administracyjnych.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Autor

Tax Partner

Powiązane usługi

Newsletter